DEFNE PROFESYONEL APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ

DEFNE YÖNETİM İLE BİZ YÖNETELİM SİZ KEYFİNİZE BAKIN
BÜTÇE YÖNETİM HİZMETİ

Site Yönetimi Yıllık Bütçenin Hazırlanması aidat , demirbaş, vs giderlerin tesbit edilmesi belirlenmesi ilan edilmesi veya genel kurulda kabul edilmesi halinde uygulamaya konulmasını sağlar.  
Site Gelir gider ve karar Defterinin noter tarafından onaylanır.
·        
Yönetici imza sirküsü Noterden alınır
         
Site Yöneticiliği adına bankada hesap açılır tüm gelir giderin bankadan yapılması sağlanır.
         
Alınması gereken Demirbaş Avans, Aidat tahsil edilir.
      
Personel veya bina harcamaların ödemeleri yapılır.
         
Gelir Gider muhasebe tutulur.
         
Her ay düzenli olarak Borçlu Alacaklı listesinin asılır.
       
Denetim raporlarının 3 ayda bir hazırlanır.
         
Defterlerin yıl sonunda noterden kapatılır.
       
Yıllık yönetim faaliyet raporunun genel kurula sunulur.